[1]
Žerovc B. 2022. Nekaj drobcev o Kobilčini sliki Madona gospe Souvan v kontekstu naročništva in razstavljanja. Acta historiae artis Slovenica. 27, 2 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.05.