[1]
Golec, B. 2022. Zadnji člani Dizmove bratovščine po seznamu iz leta 1801 – dejanski in potencialni umetnostni naročniki. Acta historiae artis Slovenica. 27, 2 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.04.