[1]
Seražin H. 2022. Plemiško javno umetnostno naročništvo v Kopru. Vloga mestnega urada prokuratorjev in nekdanjih študentov univerze v Padovi pri gradnji koprske stolnice. Acta historiae artis Slovenica. 27, 2 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.03.