[1]
MádlM. 2021. Vzorci transformacije v srednjeevropskem stropnem slikarstvu okrog leta 1700 in Frančišek Karel Remb v brežiškem gradu. Acta historiae artis Slovenica. 26, 2 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.08.