[1]
BeckerU. 2021. Svetovna zgodovina na »mrgoleči sliki«: Stephan Kessler in Rešitev Dunaja leta 1683. Acta historiae artis Slovenica. 26, 2 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.06.