[1]
LeinE. 2021. Cena in vrednost slik okrog leta 1700: O stroških za slike na Štajerskem. Acta historiae artis Slovenica. 26, 2 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.03.