Cerkve goriške nadškofije na Kranjskem v času nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa. 1. del: Bistrski, gorenjski in metliški arhidiakonat

  • Jure Volčjak Arhiv Republike Slovenije Zvezdarska 1 SI-1002 Ljubljana
Ključne besede: cerkve, goriška nadškofija, 18. stoletje, Karel Michael grof Attems, Bela krajina, Kranjska, bistrski arhidiakonat, gorenjski arhidiakonat, metliški arhidiakonat

Povzetek

V obsežnejšem članku, ki bo razdeljen na tri dele, bodo predstavljene cerkve goriške nadškofije na Kranjskem, ki so omenjene v vizitacijskih zapisnikih prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1752–1774). V prvem delu prikazujemo cerkve arhidiakonata kartuzije Bistre, gorenjskega arhidiakonata in arhidiakonata nemškega viteškega reda v Beli krajini. Na začetku članka so prikazani patrociniji oziroma titulature oltarjev na osnovi liturgične hierarhije, sledi predstavitev posameznih cerkva po začrtani strukturi,

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Kako citirati
1.
Volčjak J. Cerkve goriške nadškofije na Kranjskem v času nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa. 1. del: Bistrski, gorenjski in metliški arhidiakonat. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1 [citirano 4. julij 2020.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7586
Rubrike
Articles