Orfej med živalmi na ptujskem Orfejevem spomeniku – upodobitev ekfraze Filostrata Mlajšega?

Katarina Šmid

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v24i1.7581

Povzetek

Prispevek obravnava osrednji prizor Orfeja med živalmi na Orfejevem spomeniku na Ptuju (rimska Petoviona) in njegovo ujemanje s sliko, ki jo opisuje Filostrat Mlajši v svojem delu Εἰκόνες in ki naj bi visela v neki zasebni galeriji v Neapolisu. Filostratova ekfraza naj bi se ikonografsko ujemala z relativno redko zastopano skupino II b iz motivne klasifikacije Henrija Sterna, Orfej pa naj bi sodil v t. i. frigijski tip. Po Sternu je osnovni zgled za to skupino tabelna slika, ki jo opisuje Filostrat Mlajši, ali pa morebiti neka starejša slika, ki je vplivala nanjo. Kot najboljše primerjave so bili izpostavljeni mozaiki iz Blanzy-lès-Fismesa, neznanega najdišča v severni Siriji in Shahbe. Tudi nekatere živali, ki so upodobljene na Orfejevem spomeniku (lev, merjasec, volk, ovca, ptice), in drugi detajli (drevesne veje, ki se bočijo nad prizorom in na katerih sedijo ptice) so pri Filostratu izrecno omenjeni, glasbenikova drža pa se v vseh podrobnostih ujema tako s skoraj vsemi primerki iz skupine II b kot tudi s Filostratovo ekfrazo.

Ključne besede

Orfej; Orfejev spomenik; Orfej med živalmi; Filostrat Mlajši: Petoviona; ekfraza; Imagines; Εἰκόνες

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v24i1.7581

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.