Breg, M., Kladnik, D. and Smrekar, A. (2007) “Dumping sites in the Ljubljansko polje water protection area, the primary source of Ljubljana’s drinking water”, Acta geographica Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 47(1), pp. 73–103. doi: 10.3986/AGS47104.